Ledare- & Organisationsutveckling

Aspirio vill verka för bra arbetsplatser och effektiva organisationer som skapar både välmående medarbetare och framgångsrika verksamheter.

Förändringsledning

Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och organisationer från nuläget till ett önskvärt framtida läge. Förändringsledning fokuserar på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende.