LEDARUTVECKLING OCH COACHING

Vår utgångspunkt är att alla ledare kan bli mer effektiva och framgångsrika, och att ledarskap är en förmåga som går att träna upp. Vi ser bra ledarskap som en framgångsfaktor för organisationen där rätt förutsättningar ges, att individen vill och kan utöva sin ledarroll samt att medarbetarna bidrar till ett fungerande samarbete.

När alla delar samverkar mot målen skapas bästa möjliga förutsättningar för framgång. Utifrån detta systemiska perspektiv arbetar vi bland annat med ledarutvecklingsprogram Ledarskapets Dimensioner 2.0 av Holmér Management International.

Fokuserar på att utveckla ledarförmågor och färdigheter, samt att använda tillgängliga resurser när man samarbetar med andra. Programmet fördjupar aspekterna av ledarskap, kommunikation, motivationsteori och att få resultat genom andra. Ledande personal till tydliga och fokuserade mål.

Programmet är baserat på den senaste forskningen inom organisationspsykologi, ledarskap och motiverande beteende.ORGANISATION OCH FÖRÄNDRING 

Vi stödjer organisationer i att utveckla en kultur där människor kan samarbeta och fungera framgångsrikt tillsammans.

De flesta företagsledare vet hur viktig organisationskultur är för att nå framgång, men många kämpar fortfarande med att förstå hur man kan använda kultur som en viktig drivkraft för att nå denna framgång. Vi kan hjälpa er.

Genom att använda engagerande och stabila metoder för att bedöma och mäta organisationskulturen, hjälper vi ledare att använda sin organisationskultur att bli en hävstång för förändring.

Vi använder evidensbaserade metoder för att kvantifiera aspekter av organisationskultur som visat sig ha direkt resultatpåverkan. Vi jobbar med den interna dialogen, samverkan och empiriskt validerade bedömningar för att kvantifiera vad som hittills har varit de svårbedömda aspekterna av en organisations prestationsförmåga.

LEDNINGSGRUPPER

Ledningsgrupper har många utmaningar och de har ett avgörande inflytande på sina organisationer och människors förmåga att vara engagerade i denna.


En enskild chef har sällan den kombination av färdigheter som en hel ledningsgrupp kan ha. Varje medlem i en ledningsgrupp kan fokusera på sitt eget kompetensområde. Dessutom får verksamheten fördelen av att se övergripande riktning och mål utifrån olika perspektiv.

Starka band inom en grupp är mycket viktigt och kan lägga till ytterligare värde utöver enskilda personers individuella talanger och färdigheter. Grupper vars medlemmar har en bra relation till varandra bidrar väsentligt till en organisations framgångar, medan en dysfunktionell ledningsgrupp kan avskräcka intressenter involverade i ditt företag, t.ex. anställda, kunder eller leverantörer. Detta kan i slutändan leda till förödande konsekvenser för organisationen.

En stark ledningsgrupp är särskilt viktig om du vill att din verksamhet ska växa och utvecklas.

TEAM

Forskning visar att vissa grupper utvecklas över tiden och blir mer effektiva i senare utvecklingsfaser, medan andra fastnar och når aldrig den fasen.

Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli en grupp som samverkar på ett effektivt sätt. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, interaktion och kommunikation.

Grupper möter idag en mängd möjligheter och utmaningar som de inte är naturligt utrustade för att hantera. Vi underlättar skapandet och den fortsatta tillväxten av högpresterande, tvärfunktionella team.

Team coaching och skräddarsydda insatser med praktiska övningar hjälper kunderna att bygga vidare på den befintliga teamdynamiken och utveckla kommunikationsförmågan för att övervinna viktiga utmaningar.

HR PROCESS STÖD

Låt oss göra jobbet - våra HR -konsulter sätter sig snabbt in i din verksamhet och gör skillnad redan från första dagen. Vi går ut i både längre och kortare interimsuppdrag, t.ex. vid föräldraledighet, sjukskrivning eller vid större utvecklingsprojekt som kräver specialistkompetens.

Vi driver HR framåt genom strategiskt arbete.

Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Second Opinion

När du är igång med en rekrytering kan det hända att du behöver extra hjälp, därför erbjuder vi tjänster som du kan välja efter behov.

Ibland kan magkänslan vara svår att motivera som beslutsunderlag. Med Second Opinion får du ett kompletterande perspektiv på en kandidat som du är intresserad av. Vi vill gärna ge vår objektiva syn på er kandidat.