Utvecklar ledare, team och organisationer

Vi hjälper människor att växa och utvecklas, så vi tillsammans kan bidra till mer välmående arbetsplatser och hållbart företagande

Vår VD Roland
har ordet

" Fundera på vad som är viktigt för dig - på riktigt! - och vad som får dig att må bra. Med tilltro till din egen förmåga kommer du uppnå resultat du kanske aldrig anade."

MyNeeds®

Vägen fram till välmående arbetsplatser och hållbart företagande är genom att skapa förutsättningar för bättre samverkan och stärkt medarbetarskap, där varje medarbetare tar ett eget ansvar för sin motivation. 

Att vara mer medvetna om våra psykologiska behov hjälper oss förstå oss själva – en nyckelfaktor för sin inre motivation – och få bättre insikt om andra. 

Med MyNeeds® skapar du helt enkelt på kortare tid mer effektiva team och långsiktig hållbarhet i organisationen.


Det är enkelt och roligt
att jobba med Aspirio

1. Nuläge

Vi träffas och pratar igenom hur er befintligt läge ser ut, hjälpa er kartlägga era utvecklings-behov, och vad ni vill uppnå.

2. Kreativt skapande

Vi presenterar ett förslag som utgör underlag för diskussion kring hur vi tillsammans kan jobba målinriktat framåt.

3. Cirkeln sluts

Utifrån lagd plan utgör Aspirio er utvecklingspartner, som både utför operativa insatser, utvärdera och planera strategiskt tillsammans med er.

Ta nästa steg och kontakta oss
Vi älskar att jobba nära våra kunder. Prestigelöst och enkelt ska det vara.
Vi finns här för dig, när du behöver oss.

Förändringens Fyra Rum

Förändringens fyra rum, eller Fyrarummaren som den också kallas, är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.

Förändringens fyra rum har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. 

Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. 

Baserat på dessa forskningsresultat utvecklade Claes Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används med stor framgång i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.


Kontakta oss

Besöksadress

Östra Storgatan 34

Olofström

Sweden

Email
Telefon