Blekinge företag - regionalt stöd - organisationsutveckling

Se upp alla små och medelstora företag i Blekinge. 

Visste du att du kan investera i organisationsutveckling med hjälp av extern konsult och få 50% av investeringen i bidrag?

Nedan infografik summerar vad som gäller. 

Läs längre ner vanliga frågor och svar.

Regionala foretagsstod Organisationsutvecklingpng

Vanliga frågor och svar om stöden.

Q: Är det något sista datum för stödets ansökan och uppdragets genomförande?
A: Stöd kan sökas löpande under året. Företaget måste söka bidraget innan investeringen påbörjas. Företaget har två år på sig att genomföra investeringen från beslutsdatum.


Q: Hur ansöker ett företag om bidraget?
A: Stöd söks av företaget i www.minansokan.se


Q: Om allt är korrekt ifylld i ansökan – hur lång tid är handläggningstiden?
A: ca 4-6 veckor


Q: Vilka krav på antal offerter?
A: Det räcker med en offert


Q: Har stödet för korttidspermittering (under pandemitiden) någon påverkan på att ansöka om detta bidrag?
A: Nej


Q: Ingår detta bidrag som en del av ett försumbart stöd, där max gränsen är 1 800 000 kr på en 3 års period
A: Nej - Stöd till konsulttjänster ingår inte i försumbart stöd.


Är du som företag i Blekinge intresserad hur ni kan investera i organisationsutveckling?

Ta kontakt med Roland Porter 
tfn 0793 - 47 99 64 eller maila roland@aspirio.se