Navigera förändring och osäkerhet

Vår omvärld är alltmer snabbrörlig och oförutsägbar.

Det är volatilt, saker rör sig snabbare, osäkert, mer komplext, vi rör oss i flera olika sociala system, och ambivalent, det är svårare att se samband mellan orsak och verkan.

Vad skulle du och ditt företag vinna på en organisationsstruktur och -kultur, där

 

-       varje medarbetare känner sig motiverad, som bygger på tillit och att ta ett eget ansvar

-       ledarna når fram i sin kommunikation och kan optimera teamprestation

-       ALLA står bakom en gemensam värdegrund och gemensamt syfte

 

Vad skulle det betyda för er att ha en kultur som främjar innovation, kreativitet och flexibilitet, där varje medarbetare kan prestera, må bra och hitta sin flow?

 

Aspirio är experter inom ledarskap, förändringsledning och grupputveckling. Vi hjälper alla från det lilla företaget till den stora koncernen att nå sina mål.

Genom evidensbaserade modeller stötta vi organisationer att öka och bibehålla motivation och engagemang i sina förändringsprocesser.

Vi bjuder på en kostnadsfri konsultation på 2 timmar, där en organisationskartläggning ingår.

 

Erbjudandet gäller tom den 30/6 2021.

 

Tycker du att det låter intressant? – Låt oss prata mer över en kopp kaffe.

 

Ta kontakt med Roland Porter – roland@aspirio.se eller mobil 0793-47 99 64

 

Välkommen till Aspirio – utveckling som gör skillnad!