Nyhet: Unikt program ledarutveckling & flexibel coaching

Aspirio har skapat ett unikt flexibelt utvecklingsprogram i Modigt, Medvetet och Behovsanpassat ledarskap - vi sätter ihop ett program som är anpassat efter dina behov.

 
ZEBRAIN

Vi erbjuder individuell coaching för chefer och specialister, med stöd av appen Zebrain (Sveriges första plattform för nätcoaching).

 

- Introduktionsmöte om 45 min för att sätta riktningen på din potential

- Videomöte om 30 min med din coach 1 gång/ månad

- Löpande mätning via Zebrain av din utveckling och potential

- 3-6 möten

 
MYNEEDS®

I samarbete med MyNeeds® hjälper vi medarbetare/ledare att identifiera sina omedvetna behov. Med denna insikt får individen en medvetenhet om vad hen behöver göra för att tillgodose sitt behov konstruktivt. När samtliga tar ansvar skapas en förutsättning till ett positivare arbetsklimat som bidrar till ökad prestation. MyNeeds® är ett verktyg ledare inte vill vara utan!

 

- Genomförande behovsanalys 10 min

- Personlig återkoppling 90 min

 

MyNeeds® förklarar även organisationers grupprocesser, kulturer och normer. Verktyget är både praktiskt och användarvänligt via våra skräddarsydda spelplaner som visualiserar organisationens behov.  

LEDARSKAPETS DIMENSIONER 2.0

För dig som vill utveckla ditt ledarskap och självledarskap med stöd av ett strukturerat program erbjuder vi Ledarskapets Dimensioner 2.0

 

Programmet har fokus på ämnen inklusive ledarskap, kommunikation, motivationsteori och skapande av resultat genom andra. Under utbildningen kombinerar vi individuell coaching och kompetensutveckling efter en välutarbetad handlingsplan som hjälper dig att lyfta ditt ledarskap till en ny nivå.

 

- Videomöte om 45 min med din coach 1 gång/ månad

- 6 möten under 6 månader

 

Våra coacher är ICF certifierade vilket kvalitetssäkra den coaching klienten får.