Privacy Policy

Kontakt

Besöksadress

Östra Storgatan 34

Olofström

Sweden

Email
Telefon

Integritetspolicy

Så här hanterar Aspirio Consulting dina uppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att använda Aspirio Consultings tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Aspirio Consulting använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media och kontakt per telefon eller mail. Vi kombinerar inte personuppgifter som samlats in på̊ olika sätt t.ex. uppgifter från en webbplats med personuppgifter från din medverkan på seminarier, utbildningar eller vid rekrytering.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och/eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida. Detta händer när du kontaktar oss per mail, brev, telefon, vid möten eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

-Person- och kontaktinformation, namn, adressinformation, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, och/eller din arbetsplats.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi välja att samla in information om:

  • Person- och kontaktinformation, namn, fakturadress, e-postadress, telefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Information om tjänster – detaljer angående de tjänster du beställer eller ansökan vid rekrytering.
  • Historisk information– tidigare beställningar.
  • Betalningshistorik

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för att tillgodose dina intressen vid utbildningar eller rekryteringar.

Vad gör vi med informationen

Vi samlar inte in mer uppgifter än nödvändigt för ändamålet. Vi ber om ditt samtycke för att spara dina uppgifter hos oss. Generellt sätt inte mer än två år.

Har du några frågor om vår integritetspolicy kan du alltid kontakta oss på roland@aspirio.se

Personuppgiftsansvarig är Aspirio Consulting AB, 559160-9804


Privacy Policy