Förändringens Fyra Rum

Förändringens fyra rum®, vardagligt kallad ”Fyrarummaren”, är en vetenskaplig teori utvecklad av Clas Jansen, docent, psykolog, forskare och författare.

Fyrarummaren är en psykologisk teori om hur vi förstår och hanterar förändring och utveckling. Vår egen och andras.
Fyrarummaren är ett heltäckande koncept med flera instrument och en metod som skapar en mer gemensam värdegrund och ett gemensamt språk.

Metoden tillsammans med verktygen ger idén om demokrati, delaktighet, mänskliga rättigheter och ansvarstagande en konkret innebörd. Fyrarummaren underlättar människors möjligheter att förstå och överblicka en komplex verklighet. Den ökar möjligheten till kontroll och arbetsro samtidigt som förändring, lärande och utveckling pågår.

Jag är certifierad att använda Förändringens fyra rum - med individer, grupper och organisationer.


Förändringens Fyra Rum

Vad är Förändringens fyra rum?

Fyrarummaren®, som den också kallas, är ett helt koncept av metoder, analysinstrument och modeller som fungerar för innovation, utveckling och förändring.
 
Förändringens fyra rum har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra eller gynna samarbete, förändring och utveckling. Baserat på dessa forskningsresultat utvecklade Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används med stor framgång i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.
 
Förändringens Fyra rum har i decennier hjälpt hundratusentals människor och deras verksamheter att lyckas världen över.
 
Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.


 

Om konceptet

Fyrarummaren anses av många vara en av världens mest praktiskt användbara psykologiska teorier – inte minst i näringslivet. Men Fyrarummaren fungerar egentligen i alla typer av sociala system, från familjen till klassrummet, i idrottslaget eller inom äldreomsorgen. Med sina modeller, analysinstrument och verktyg gör konceptet skillnad i alla företag och organisationer - omedelbart och med alla involverade och aktiva.
 
Fyrarummaren kan användas i samband med all förändring, innovation och utveckling för att nå resultat och öka omställnings- och/eller utvecklingstakten. Involverar alla i processen, skapar engagemang och delaktighet. Genom en enkel pedagogik behövs inte långa inkörsperioder eller avancerad utbildning. Det "bara fungerar"!
 
Konceptet består av
 • En psykologisk teori som grund och pedagogiska tillämpningsmodeller som bygger på teorin.
 • Åtta olika analysinstrument.
 • Steg-för-steg-guider för att arbeta med analysinstrumenten och modellerna.
 • Verktyg för daglig användning och uppföljning, som exempelvis magnettavlor, arbetshäften och förtryckta blädderblock.
Användningsområden är exempelvis:
 • I samband med all förändring och verksamhetsutveckling.
 • Vid starten av ett projekt och för senare avstämning av läget i projektet.
 • I grupp - och teamutveckling.
 • Vid individstöd, coaching, individuell handledning eller motsvarande.
 • För att undersöka klimatet i en grupp eller verksamhet.
 • I ledarutveckling och i arbete med ledningsgrupper och styrelser.
 • Vid systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Verktygen fungerar i alla typer av företag och organisationer. På individ-, grupp- eller systemnivå. Instrumenten är översatta till en mängd olika språk.


Läs mer på https://www.forandringensfyrarum.se/
Boka kostnadsfritt möte

Vill du veta mer? - Vi träffas digitalt

Förändringens Fyra Rum