LEGO® Serious Play®

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden är en faciliterad mötes-, kommunikations- och problemlösningsprocess där deltagarna leds genom en serie frågor som undersöker djupare och djupare in i ämnet. 

Varje deltagare bygger sin egen 3D LEGO®-modell som svar på facilitatorns frågor med hjälp av speciellt utvalda LEGO®-element. Dessa 3D-modeller fungerar som en grund för gruppdiskussion, kunskapsdelning, problemlösning och beslutsfattande.

LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden är en teknik som förbättrar problemlösning i grupper. Genom att använda visuella, auditiva och kinestetiska färdigheter kräver metoden deltagarna att lära sig och lyssna, och den ger alla deltagare en röst. 

Metoden fungerar som ett delat språk oavsett kultur eller position. Det är också en metod som kräver en utbildad LEGO® SERIOUS PLAY®-facilitator.

Boka kostnadsfritt möte

Vill du veta mer? - Vi träffas digitalt