Teamutveckling

Skapa hållbara grupper

Forskning visar att vissa grupper utvecklas över tiden och blir mer effektiva i senare utvecklingsfaser, medan andra fastnar och når aldrig den fasen.

Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli en grupp som samverkar på ett effektivt sätt. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, interaktion och kommunikation.

Grupper möter idag en mängd möjligheter och utmaningar som de inte är naturligt utrustade för att hantera. Vi underlättar skapandet och den fortsatta tillväxten av högpresterande, tvärfunktionella team.

Gruppkultur

De flesta företagsledare vet hur viktig organisationskultur är för att nå framgång, men många kämpar fortfarande med att förstå hur man kan använda kultur som en viktig drivkraft för att nå denna framgång. Vi kan hjälpa er.

Genom att använda engagerande och stabila metoder för att bedöma och mäta organisationskulturen, hjälper vi ledare att använda sin organisationskultur att bli en hävstång för förändring.


" Jag kan rekommendera Roland för det arbetet vi gjort tillsammans i min produktion/ underhållsorganisation. Vi har arbetat väldigt mycket med teambuilding, utveckling inom gruppen för att förstå varandras beteenden styrkor och svagheter. Detta har gjort oss till en starkare grupp och vi jobbar gemensamt mot samma mål numera! ."

Rickard Björnsson - Manager Production and Maintenance at Baosteel Tailored Blanks Sverige

Boka kostnadsfritt möte

Vi träffas fysiskt eller digitalt - du väljer

Privacy Policy