Ledarutveckling

Vår utgångspunkt är att alla ledare kan bli mer effektiva och framgångsrika, och att ledarskap är en förmåga som går att träna upp. 

Vi ser bra ledarskap som en framgångsfaktor för organisationen där rätt förutsättningar ges, att individen vill och kan utöva sin ledarroll samt att medarbetarna bidrar till ett fungerande samarbete.

När alla delar samverkar mot målen skapas bästa möjliga förutsättningar för framgång. 


Professionell Coaching

Coaching är inte rådgivning, mentorskap eller terapi utan handlar om att hjälpa klienten, individuellt eller i grupp, att bli tydlig med vad man verkligen vill och vägen dit.

Coaching och det coachande förhållningssättet är många gånger en vital framgångsfaktor i en modern värld.

Processen kan resultera I vision, strategi och konkreta målsättningar för individen, gruppen eller företaget.  Det skulle lika gärna kunna handla om företagskultur och värderingar, eller innovation och hållbarhet.

Vi erbjuder även Mental Träning inom stresshantering för individer.Boka tid för kostnadsfritt möte

Välj en tid som passar dig genom att klicka på "Boka tid"

Teamutveckling

Forskning visar att vissa grupper utvecklas över tiden och blir mer effektiva i senare utvecklingsfaser, medan andra fastnar och når aldrig den fasen.

Vi hjälper gruppen att identifiera och arbeta med hinder och utmaningar för att snabbare bli en grupp som samverkar på ett effektivt sätt. Ofta handlar det om att utveckla gruppens möten, interaktion och kommunikation.

Grupper möter idag en mängd möjligheter och utmaningar som de inte är naturligt utrustade för att hantera. Vi underlättar skapandet och den fortsatta tillväxten av högpresterande, tvärfunktionella team.

Organisation

De flesta företagsledare vet hur viktig organisationskultur är för att nå framgång, men många kämpar fortfarande med att förstå hur man kan använda kultur som en viktig drivkraft för att nå denna framgång. Vi kan hjälpa er.

Genom att använda engagerande och stabila metoder för att bedöma och mäta organisationskulturen, hjälper vi ledare att använda sin organisationskultur att bli en hävstång för förändring.


" Jag kan rekommendera Roland för det arbetet vi gjort tillsammans i min produktion/ underhållsorganisation. Vi har arbetat väldigt mycket med teambuilding, utveckling inom gruppen för att förstå varandras beteenden styrkor och svagheter. Detta har gjort oss till en starkare grupp och vi jobbar gemensamt mot samma mål numera! ."

Rickard Björnsson - Manager Production and Maintenance at Baosteel Tailored Blanks Sverige

Boka tid för kostnadsfri behovsinventering

Välj en tid som passar dig genom att klicka på "Boka tid"

Kontakta oss